« Στον Αστερισμό Της Φιλοσοφίας », Μια Οπτικοποίηση Των Σχέσεων Επιρροής Μεταξύ Των Φιλοσόφων.

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Συλλέγοντας δεδομένα από τα πεδία « influenced by » της wikipedia και με τη χρήση ενός αλγορίθμου, ο Simon Raper συνέθεσε μια ενδιαφέρουσα οπτικοποίηση των σχέσεων επιρροής μεταξύ των φιλοσόφων

Κάθε φιλόσοφος εμφανίζεται ως ένας κόμβος του δικτύου και οι γραμμές μεταξύ τους αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις επιρροής. Το μέγεθος κάθε κόμβου καθορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των συνδέσεων. Ο αλγόριθμος που οπτικοποιεί το γράφημα τείνει επίσης να βάλει τους καλύτερα συνδεδεμένους κόμβους στο κέντρο του διαγράμματος ώστε να μπορούμε να δούμε τους πλέον σημαίνοντες φιλοσόφους, συγκεντρωμένους στο κέντρο.

Παρατηρώντας το γράφημα, διαπιστώνουμε ότι το μέγεθος του κόμβου του Husserl είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό του Sartre, έτσι σύμφωνα με το γράφημα, φαίνεται  να είχε μεγαλύτερη επιρροή. Το γεγονός ότι η ακμή του Husserl ήταν τριάντα χρόνια νωρίτερα από ότι του Sartre μπορεί να εξηγήσει αυτή τη διαφορά, αλλά όπως επισημαίνει ο  Mark De Silva στους New York Times, δεν είναι σαφές το κατά πόσο καλά συσχετίζονται τα πεδία « infuenced by» της Wikipedia με τις πραγματικές επιρροές στην ιστορία της φιλοσοφίας.

Ένα άλλο μειονέκτημα που σημειώνεται από τον ίδιο τον δημιουργό, είναι ότι στο γράφημα απεικονίζεται μόνο η άμεση επιρροή μεταξύ των φιλοσόφων, αυτό εξηγεί πιθανώς γιατί ο κόμβος του  Descartes είναι μικρότερος από αυτό που θα υποθέταμε.

To ολοκληρωμένο γράφημα καθώς και τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Simon Raper για τη σύνθεσή του, μπορείτε να δείτε αναλυτικά εδώ.

 

Image© 

Previous Article

Ο Ηθικός Σκεπτικισμός του Woody Allen.

Next Article

Άρθουρ Σοπενχάουερ: “Ο θάνατος είναι σοβαρή υπόθεση”

Διαβάστε επίσης: