Γιατί δεν αισθανόμαστε την περιστροφή της Γης.

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Η γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και όλα που είναι στην επιφάνεια της, περιστρέφονται μαζί με αυτό. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα γύρω μας έχει την ίδια κίνηση και εμείς επίσης γυρίζουμε με αυτή. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να νιώθουμε τίποτα;

Πρώτα απ ‘όλα, για να αντιληφθούμε οποιαδήποτε κίνηση, χρειαζόμαστε ένα σημείο αναφοράς που είναι σταθερό ή / και εξωτερικά από το κινούμενον σώμα, το οποίο καθιστά δυνατή την αντίληψη της αλλαγής της θέσης του στο χώρο. Για παράδειγμα, όταν είμαστε σε ένα κινούμενο αυτοκίνητο, μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα την κίνηση μέσα από τα παράθυρα και μας κάνει να νιώθουμε ότι κινούμαστε. Ωστόσο, όταν πετάμε σε ένα αεροπλάνο, αν κλείσουμε τα παράθυρα και δεν μπορούμε να βλέπουμε τα σύννεφα που κινούνται έξω, εμείς αίσθανόμαστε ότι είμαστε ακίνητοι.

Το ίδιο συμβαίνει και σε μας, που ταξιδεύουμε με 465 μέτρα ανά δευτερόλεπτο (ή λίγο λιγότερο αν βρισκόμαστε κοντά σε έναν από τους πόλους) στην επιφάνεια της Γης. χωρίς να κοιτάζουμε σε οποιοδήποτε σημείο αναφοράς, δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε, και ως εκ τούτου, να αισθανθούμε, οποιαδήποτε κίνηση. Για να αντιληφθούμε την κίνηση της Γης, θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στον  ήλιο ή τα αστέρια, για παράδειγμα.

Παρατηρώντας από τη Γη, ωστόσο, ο ήλιος είναι αυτός που φαίνεται να κινείται, που φαίνεται ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της ανατολής και δύσης. Όταν παρακολουθούμε ένα μετωρίτη του νυχτερινού ουρανού, τα αστέρια είναι επίσης αυτά που φαίνεται να κινούνται σε σχέση με εμάς. Στην πραγματικότητα, αυτά είναι τα σταθερά σημεία αναφοράς. Η περιστροφή της Γης, είναι αυτή που δίνει την εντύπωση ότι κινούνται. Έτσι από εδώ που βρισκόμαστε, φαίνεται σαν να κινούνται μόνο αυτά ενώ στην πραγματικότητα είναι το ακριβώς το αντίθετο.

Previous Article

Οι φανταστικές φωτογραφίες του σκάφους Cassini από τον Κρόνο

Next Article

Το νερό στη Σελήνη προήλθε από τη Γη

Διαβάστε επίσης: