16 έργα σχιζοφρενών, που απεικονίζουν πως αισθάνονται

Author: Δεν υπάρχουν Σχόλια Share:

Η σχιζοφρένεια είναι μια από τις πιο έντονες και σοβαρές ψυχικές διαταραχες της οποίας τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν τα πάντα, από μια μη φυσιολογική κοινωνική συμπεριφορά, μέχρι ψευδαισθήσεις τόσο οπτικές όσο και ακουστικές.

Συχνά συνοδεύεται και από άλλες διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος. Η αντιμετώπιση και η θεράπεια είναι αρκετά δύσκολη και σε μεγάλο ποσοστό επιστρέφει στους ασθενείς της. Επίσης αρκετοί άνθρωποι, έχουν να παλέψουν και με την κατάχρηση ουσιών ως μέσο για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το πρόβλημα τους: Με την Τέχνη

Τα ακόλουθα κομμάτια δημιουργήθηκαν από άτομα που πάσχουν ή επασχαν από σχιζοφρένεια. Ενώ πολλοί από αυτούς ήταν δύσκολο να εξεταστούν, τα έργα αυτά βοήθησαν ώστε να απεικονίσουν την αναταραχή στο μυαλό τους.

 

Το έργο”Ο Ηλεκτρισμός σε κάνει να επιπλέεις” από την Karen Μπλερ, μια γυναίκα που ζει με σχιζοφρένεια.

1.) "Electricity Makes You Float" by Karen Blair, a woman living with schizophrenia.

 

Παρατηρήστε την ποικιλία της διάθεσης, δείχνοντας τη σύγχυση που μπορεί να επιφέρει η σχιζοφρένεια.

2.) Notice the variety of moods, the cyst-like creatures growing out of this man's head, representative of the confusion schizophrenia can sometimes bring.

 

 

Οι παρακάτω δύο φωτογραφίες έγιναν από έναν άγνωστο σχιζοφρενή καλλιτέχνη προσπαθώντας να συλλάβει τις αφηρημένες σκέψεις του.

3.) These two photos were done by an unknown schizophrenic artist trying to capture the abstract nightmare of his thoughts.

 

4.) This does look like a nightmare.

 

Αυτό το περίπλοκο σχέδιο έγινε από τον Edmund Monsiel, ένα καλλιτέχνης στις αρχές της δεκαετίας του 1900 που πιστεύεται ότι ήταν σχιζοφρενής.

5.) This insanely intricate drawing was done by Edmund Monsiel, an artist in the early 1900's believed to have been a schizophrenic.

 

Αυτό το σχέδιο βρέθηκε σε ένα παλιό άσυλο

6.) This drawing was found in an old asylum, its artist was a paranoid schizophrenic.

 

Μια απεικόνιση της θλίψης από τον Erik Baumann.

7.) A nefarious depiction of the affliction by Erik Baumann.

 

Το 1950, ο Charles Steffen άρχισε να ζωγραφίζει σ ένα χαρτί περιτυλίγματος στο ψυχιατρείο. Η εμμονή του είναι ξεκάθαρη.

8.) In 1950, Charles Steffen began compulsively making art like this on wrapping paper from inside a mental hospital. His obsession with transformation is very clear. 

Αυτός ο καλλιτέχνης πάσχει από μια σπάνια περίπτωση παρανοϊκής σχιζοφρένειας που του δημιουργεί οπτικές ψευδαισθήσεις. Μία από αυτές είναι ένα σχήμα που ονομάζεται “μαρασμός” και φαίνεται παρακάτω.

9.) This artist suffers from a rare case of paranoid schizophrenia that causes him to have visual hallucinations. One of these visions is a figure named "Wither," shown below.

 

Στοιχειωμένο και παράξενο, αλλά μάλλον μια ακριβή απεικόνιση του πως αισθάνεται κανείς με τη σχιζοφρένεια.

10.) Spooky, strange, but probably an accurate portrayal of schizophrenia feels like on the inside.

 

Αυτό το έργο, με τίτλο «motives of Mania,” απεικονίζει τη σχιζοφρένεια ως σκοτεινή απειλή.

11.) This piece, entitled "Motifs of Mania," depicts schizophrenia as a shadowy menace.

 

Η Karen May Sorensen ξεκίνησε πρόσφατα na πιέζει τα όρια της”τρέλας” της, δημοσιεύοντας σχέδια και ζωγραφιές στο blog της, κατα τη διάρκεια της θεραπείας της με τα φάρμακα.

12.) Karen May Sorensen recently began pushing the boundaries of her "madness," by posting drawings and paintings on her blog while on varying levels of medication.

 

Μια σειρά από έργα ζωγραφικής των γατών του Louis Wain από τις αρχές του 1900.

13.) A series of paintings of cats by Louis Wain from the early 1900's. They capture a slow descent into varying levels of schizophrenic episodes.

 

Αυτό το κομμάτι αποτυπώνει τις ακουστικές ψευδαισθήσεις που σχετίζονται με την ασθένεια.
15.) This piece captures the auditory hallucinations associated with the disease.
Αυτή η σχιζοφρενική καλλιτέχνης αισθάνεται παγιδευμένη από όλα.
16.) This schizophrenic artist feels trapped by it all.
Ο Johfra Draak ζωγράφισε αυτό το 1967, που απεικονίζει τη σχιζοφρενική Κόλαση του Δάντη.
17.) Johfra Draak drew this in 1967, depicting a schizophrenic Dante's Inferno.
Ποτέ δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος τι είναι στο μυαλό του ανθρώπου που πάσχει από σχιζοφρένεια. Το πιο κοντινό πράγμα που μπορεί να έχουμε ποτέ είναι τέχνη. Μεγάλο μέρος των έργων μπορεί να φανεί τρομακτικό και αρνητικό, αλλά η πράξη του καθορισμού των διαταραχών στο χαρτί είναι πολυ θετική για τους ίδιους ..

Previous Article

Αξέχαστα λάθη ταινιών, που ίσως ποτέ δεν προσέξαμε

Next Article

20 δημιουργικές και έξυπνες συσκευασίες προϊόντων

Διαβάστε επίσης: